A :: Lock

Time Limit: 10 Seconds    Memory Limit: 65536 KB

ما یک گاوصندوق در اختیار داریم. ولی متاسفانه رمز آن را فراموش کرده‌ایم.این گاوصندوق از طریق صفحه کلید رمز را دریافت می‌کند.می‌دانیم قفل ‌ گاوصندوق بدین صورت عمل می‌کند که در صورتی که رمز آن رشته‌ی w باشد به محض دریافت رشته به صورت کامل ، باز شده و در واقع منتظر دکمه‌ای برای تایید نمی‌ماند.اگر رمز دارای k  تا حرف باشد در هر بار وارد کردن حرف جدبد تنها k  حرف آخر را در نظر گرفته می‌شود. خوشبختانه  ما  می‌دانیم که رمز گاوصندوق دارای چنذ حرف است و هم‌چنین رشته‌ها فقط شامل عدد هستند.

یک  راه بدیهی برای باز کردن گاوصندوق ایجاد تمام رشته های ممکن است.اما تولید کردن تمام رشته‌ها توسط انسان کاری پرهزینه خواهد بود.پس شما تصمیم گرفته‌اید تا برنامه‌ای بنویسید که همه‌ی رشته‌ها را به دنبال هم تولید کنذد.

Input

در این سوال بیش از یک تست به شما داده می‌شود.

هر خط  نشان‌دهنده‌ی یک تست است.در هر خط یک عدد می‌آید که برابر طول رمز است. هم‌چنین عدد 0 نشان‌دهنده‌ی پایان است.

Output

به ازای هر تست باید یک خط چاپ شود که حاوی تمام رمر های ممکن باشد

Sample Input

1
2
0

Sample Output

0123456789
00102030405060708091121314151617181922324252627282933435363738394454647484955657585966768697787988990 
Submit